Star Wars Darth Vader. Wojna łowców nagród. Tom 3

Nie byli­śmy – deli­kat­nie rzecz ujmu­jąc – zachwy­ce­ni wcze­śniej­szy­mi odsło­na­mi serii „Star Wars Darth Vader”, za któ­rej sce­na­riusz odpo­wia­da Greg Pak. Jakie więc było nasze zasko­cze­nie, kie­dy oka­za­ło się, że cros­so­ver z „Woj­ną łow­ców nagród” jest chy­ba jesz­cze gor­szy niż podej­rze­wa­li­śmy, że będzie. Man­do i Jer­ry zapra­sza­ją dziś zatem na dys­ku­sję, w któ­rej nie zosta­wia­ją suchej nit­ki na trze­cim tomie abso­lut­nie naj­gor­szej serii gwiezd­no­wo­jen­nej, któ­rą wspól­nie omawiali. 

Komiks „Star Wars Darth Vader. Woj­na łow­ców nagród. Tom 3” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.