Star Wars. Han Solo i Chewbacca: Za milion kredytów. Tom 1

Wyda­rze­nia z głów­nych serii komik­so­wych z uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen od dłuż­sze­go cza­su roz­gry­wa­ją się pomię­dzy „Impe­rium kontr­ata­ku­je”, a „Powro­tem Jedi”. A to ozna­cza prze­dłu­ża­ją­cą się nie­obec­ność Hana Solo. Marvel posta­no­wił jed­nak dać też coś fanom tej posta­ci i w 2022 roku docze­ka­li­śmy się mini-serii „Han Solo i Chew­bac­ca. Za milion kre­dy­tów”. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się dziś Man­do, Rychu oraz Jer­ry, któ­rzy opo­wie­dzą Wam jak wypa­da ten album, a tak­że poświę­cą dużo miej­sca spe­cjal­nej mini-anto­lo­gii doda­nej do tego tomu, a sku­pio­nej na (nie­sław­nym) Dniu Życia. Pole­ca­my do odsłuchu!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.