Smętarz dla zwierzaków: Początki

Świę­to zmar­łych obcho­dzi­my rów­nież w Radiu SK, a co za tym idzie, wybra­li­śmy się zapa­lić zni­cze na smę­ta­rzu. W 595. odcin­ku pod­ca­stu, w wir­tu­al­nym stu­diu ponow­nie spo­ty­ka­ją się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski, któ­rzy bio­rą na warsz­tat kolej­ną ekra­ni­za­cje tek­stu Ste­phe­na Kin­ga. Tym razem jest to dość umow­na ekra­ni­za­cja. Film „Smę­tarz dla zwie­rza­ków: Począt­ki” jest pre­qu­elem pro­duk­cji z 2019 roku i waria­cją na temat jed­ne­go roz­dzia­łu z książ­ki Kin­ga. Zapra­sza­my na omó­wie­nie ostat­niej tego­rocz­nej pre­mie­ry zwią­za­nej ze Ste­phe­nem Kingiem

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.