Niewiniątka

Dzień Dziec­ka! Dla wszyst­kich dzie­ci – dużych i małych, grzecz­nych i nie­grzecz­nych, z super­mo­ca­mi i bez – mamy dzi­siaj wyjąt­ko­wy pod­cast! Czy wszyst­kie dzie­ci z nad­przy­ro­dzo­ny­mi zdol­no­ścia­mi tra­fia­ją do szko­ły dla X‑Menów? Nie. Nie­któ­re miesz­ka­ją na nor­we­skim osie­dlu i dopie­ro odkry­wa­ją swo­je umie­jęt­no­ści. Dopie­ro się uczą, co jest dobre, a co złe. To o nich opo­wia­da nowy film Eski­la Vog­ta – „Nie­wi­niąt­ka”. Pro­duk­cja, któ­ra już wkrót­ce tra­fi do pol­skich kin. A że my bar­dzo lubi­my, nie­oczy­wi­ste kino od razu wzię­li­śmy ten film na celow­nik. Czy sko­ja­rze­nia ze „Stran­ger Things” to dobry trop? Wię­cej tu hor­ro­ru czy jed­nak dra­ma­tu? Dzie­cia­ki strasz­ne czy nie? I kto tu jest nie­win­ny? Bogu­sia i Mar­ta polecają 😉

The Kids Aren’t Alright!!!!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.