Mission Impossible II

Ethan Hunt z IMF przyj­mu­je misję powstrzy­ma­nia zło­dzie­ja zabój­cze­go wiru­sa przed pró­bą zdzie­siąt­ko­wa­nia ludzkości.

Szy­mas kon­ty­nu­uje rewatch „Mis­sion Impos­si­ble”. Jak wymia­na reży­se­ra, sce­na­rzy­stów i kom­po­zy­to­ra wpły­nę­ła na roz­wój fran­czy­zy? Co zapo­wia­da nowe logo serii? Jak Szy­mas oce­nia naj­le­piej zara­bia­ją­cy film 2000 roku? Ile cam­pu zaser­wo­wał nam John Woo? Czy Tom Cru­ise bie­ga tak, jak powi­nien? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.