Marvel’s Wastelanders: Star-Lord

Zgod­nie z zapo­wie­dzią z roz­mo­wy o komik­sie „Wolve­ri­ne. Sta­ru­szek Logan”, Sick i Jer­ry bio­rą dziś na warsz­tat pierw­szą odsło­nę słu­cho­wisk z serii „Marvel’s Waste­lan­ders”, czy­li „Star-Lor­da”. Z pod­ca­stu dowie­cie się, co to za pro­jekt i jak ma się on do „Old Man Loga­na” Mil­la­ra. Dys­ku­tu­je­my tak­że o tym, jak pre­zen­tu­je się war­stwa reali­za­cyj­na cało­ści i dla­cze­go wybór posta­ci Pete­ra Quil­la na otwar­cie tego cyklu słu­cho­wisk oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę. Usiądź­cie zatem wygod­nie. Zapra­sza­my w podróż przez Pustkowia!

Link do pro­jek­tu i apli­ka­cji pod­ca­sto­wych, w któ­rych moż­na słu­chać „Marve­l’s Wastelanders”.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.