Przecast 13 – Oglądanie Arrowverse trąci patolą

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu roz­ma­wia­my na temat tele­wi­zyj­nych pro­duk­cji seper­bo­ha­ter­skich, czer­pią­cych z komik­so­we­go uni­wer­sum DC. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

 • 0:01:55 – Dla­cze­go robi­my Prze­cast tema­tycz­ny i jakie seria­le oglądamy?
 • 0:06:59 – Kil­ka zdań o seria­lu „Gotham” (FOX)
 • 0:09:59 – „Black Light­ning”, sezon 1 (CW, Netflix)
 • 0:20:57 – „Kryp­ton”, sezon 1 (Sci­Fi, HBO GO)
 • 0:29:41 – Zapo­wie­dzi seria­li „Watch­men” (HBO) i „Pen­ny­worth” (Epix)
 • 0:33:06 – DC Uni­ver­se – tra­iler plat­for­my i tra­iler seria­lu „Titans”
 • 0:44:11 – Arrowverse
 • 0:45:54 – „Arrow”, sezo­ny 1–6 (CW, Netflix)
 • 1:02:20 – „Flash”, sezo­ny 1–4 (CW, Net­flix) (Elon­ga­ted Man – pierw­szy kostium)
 • 1:22:42 – „Super­girl”, sezo­ny 1–3 (CBS, CW, Netflix)
 • 1:45:25 – „Legends of Tomor­row”, sezo­ny 1–3 (CW, Net­flix) + „Con­stan­ti­ne”, sezon 1 (NBC)
 • 2:01:30 – Cros­so­ve­ry w Arrowverse
 • 2:07:04 – Zapo­wiedź seria­lu „Batwo­man” (CW)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.