Harry Potter i Czara Ognia

Zapra­szamy na pią­ty pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czy­li na recen­zję powie­ści Har­ry Pot­ter i Cza­ra Ognia.

W tym roku w Szko­le Magii i Cza­ro­dziej­stwa Hogwart roze­gra się Tur­niej Trój­ma­gicz­ny, na któ­ry przy­bę­dą ucznio­wie z Buł­ga­rii i Fran­cjii. Zgod­nie z pra­sta­ry­mi regu­ła­mi w tur­nie­ju uczest­ni­czyć ma trzech uczniów – repre­zen­tan­tów każ­dej ze szkół, wybra­nych przez Cza­rę Ognia. W tajem­ni­czych i nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach wybra­nych zosta­je czterech.
Co z tego wynik­nie dla Har­ry­’e­go, jego przy­ja­ciół i całe­go świa­ta cza­ro­dzie­jów, dowie­cie się z lek­tu­ry czwar­te­go tomu przy­gód nasto­let­nie­go czarodzieja.

Spis tre­ści:

  • 00:01 – 29:08 – omó­wie­nie książki
  • 29:09 – 38:04 – stre­fa spoilerowa
  • 38:05 – 44:43 – wpad­ki z planu

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.