Siedmiu wspaniałych

Jer­ry wybrał się do kina na nową wer­sję Sied­miu wspa­nia­łych i… dał się nie­co zasko­czyć. O tym co w fil­mie się uda­ło, a co nie oraz o tym, dla­cze­go Jer­ry nie zga­dza się z recen­zją Zwie­rza popkul­tu­ral­ne­go (do poczy­ta­nia tutaj), posłu­cha­cie tyl­ko w naj­now­szym odcin­ku Konglomeratu!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.