Halloween Special 2017

Mamy dziś dla Was – nie­spo­dzian­ka – nowy pod­cast 🙂 A że dziś Hal­lo­we­en, to pod­cast trak­tu­je o – nie­spo­dzian­ka – horrorach 🙂

Tyl­ko w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym usły­szy­cie bli­sko 90 minut fil­mo­wych pole­ca­nek na dzi­siej­szy wie­czór. Sick, Jer­ry, Man­do i Szy­mas pre­zen­tu­ją swo­ich ulu­bio­nych przed­sta­wi­cie­li trzech kon­wen­cji: sla­sher, gore i ghost sto­ry. Kogo prze­ra­ża Klą­twa Ju-on? Kto nie­ustan­nie myśli o Taka­shim Mii­ke? Jak bar­dzo cho­ry może być seg­ment poświę­co­ny kinu gore? Czym zabi­ja­ją nasi ulu­bie­ni sla­she­ro­wi mor­der­cy? Co pole­ci­my jako fil­my „z poza kate­go­rii”? Jakie będą pro­por­cje mię­dzy kla­sy­ka­mi a nowo­ścia­mi? Mię­dzy kinem azja­tyc­kim, euro­pej­skim i ame­ry­kań­skim? Posłu­chaj­cie! Przy­jem­ne­go odsłu­chu i strasz­ne­go Halloween!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.