Seria Dzieci kukurydzy – część 7

12 fil­mów, jeden żart z reki­na­mi i 7 pod­ca­stów. Kuku­ry­dzia­na przy­go­da powra­ca do Radia SK. Dzi­siaj w wir­tu­al­nym stu­dio Radia SK ponow­nie spo­ty­ka­ją się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski, któ­rzy po raz kolej­ny wra­ca­ją do cyklu audy­cji, gdzie kawa­łek po kawał­ku oma­wia­ją naj­dłuż­szy tasie­miec bazu­ją­cy na tek­ście Ste­phe­na Kin­ga – serię „Dzie­ci kuku­ry­dzy”. Po omó­wie­niu wszyst­kich ekra­ni­za­cji ory­gi­nal­ne­go opo­wia­da­nia oraz ośmiu sequ­eli, przy­szedł czas na naj­now­szą i póki co ostat­nią odsło­nę tego cyklu – pseu­do pre­qu­el tek­stu Ste­phe­na Kin­ga. Dzi­siaj na warsz­tat trafia:

  • Dzie­ci kuku­ry­dzy (2020/23)

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.