Czy to ma sens, czyli znane i czytane

Czy opła­ca się nagry­wać pod­ca­sty o powie­ściach Gaima­na? Czy jest sens robić spo­ile­ry przy oma­wia­niu losów Jekyl­la i Hyde­’a? Co łączy NBA, grzy­by, Dun­kier­kę i C3H6O3? Czy Jer­ry i Man­do lubią Dra­gon Bal­la? Czy książ­ki zna­ne napraw­dę są zna­ne? Jak wyjść z wła­snej gło­wy? Jak zwal­czyć pogar­dę i znie­sma­cze­nie? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w naj­now­szej solów­ce Szy­ma­sa, dostęp­nej wyłącz­nie w Kon­glo­me­ra­cie Podcastowym.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.