Zbaw nas ode złego

Scott Der­rick­son to gość, któ­ry dość kon­se­kwent­nie reali­zu­je kino gro­zy. „Egzor­cy­zmy Emi­ly Rose”, „Sini­ster”, czy „Zbaw nas ode złe­go”. Ale czy poza spraw­no­ścią warsz­ta­to­wą ten ostat­ni film ma nam coś do zaofe­ro­wa­nia? Zapra­szam do posłuchania.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.