Chuchel

Chu­chel, podą­ża­jąc przez sur­re­ali­stycz­ne świa­ty, pró­bu­je odzy­skać swo­je­go świę­te­go Gra­ala – wiśnię.

Co ma nam do zaofe­ro­wa­nia naj­now­sza przy­go­dów­ka point-and-click od Ama­ni­ta Design? Czy nasz boha­ter jest rów­nie nie­stru­dzo­ny i nie­po­rad­ny co wie­wiór z „Epo­ki lodow­co­wej”? Ile rado­ści dają 2–3 godzi­ny polo­wa­nia na wiśnie? Dla­cze­go gra spo­tka­ła się ostat­nio z falą kry­ty­ki? Posłuchajcie.


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.