Maraton grozy II cz. 1: HELLios i Październikowe domy

W pięć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Bad Wolf i Szy­mas opo­wie­dzą Wam o Noc­nym Mara­to­nie Fil­mo­wym zor­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji Hal­lo­we­en przez sieć kin Hel(l)ios. Z pierw­szej czę­ści roz­mo­wy dowie­cie się, dla­cze­go Bad Wolf przed laty wyszedł z kina w cza­sie trwa­nia Hor­ror­fe­sti­wa­lu, kto przy­snął w toa­le­cie oraz jaką nie­spo­dzian­kę zgo­to­wał widzom kie­row­nik kina. Dru­ga część roz­mo­wy poświę­co­na będzie Paź­dzier­ni­ko­wym domom (2014) oraz stra­sze­niu i jego gra­ni­com w miej­scach takich jak Ciem­nia.

Pro­ject: Zom­bie (2010) na YT.

UWAGA: Omó­wie­nie Paź­dzier­ni­ko­wych domów roz­po­czy­na się 36:25

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...