American Horror Story: 1984

Jeże­li słu­cha­li­ście nasze pierw­sze wra­że­nia z pilo­ta „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry: 1984” to wie­cie, że nie byli­śmy nim spe­cjal­nie zachwy­ce­ni. Cóż moż­na powie­dzieć o całym sezo­nie, w przy­pad­ku któ­re­go nawet tak nisko zawie­szo­na poprzecz­ka nie ura­to­wa­ła nas przed roz­cza­ro­wa­niem? Jak widać po dłu­go­ści odcin­ka, cał­kiem spo­ro. W tej cał­ko­wi­cie spo­ile­ro­wej audy­cji, Man­do i Jer­ry zasta­na­wia­ją się jak doszło do tego, że Mur­phy i spół­ka wyło­ży­li się na tak lubia­nej przez fanów gro­zy kon­wen­cji, jaką jest sla­sher, oma­wia­ją pokaź­ną ilość pro­ble­mów tego sezo­nu i kre­tyń­skich roz­wią­zań fabu­lar­nych oraz pastwią się nad nie­chluj­no­ścią sce­na­riu­sza. Wszyst­ko to co lubi­cie naj­bar­dziej. Polecamy!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.