Ratched

„Rat­ched” to jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych pre­mier seria­lo­wych tej jesie­ni. Ryan Mur­phy posta­no­wił poba­wić się nie­co z kul­to­wą posta­cią, dopisując

Czytaj dalej

Pierwsze wrażenia – American Horror Story: Apocalypse

Po total­nym roz­cza­ro­wa­niu, jakim oka­zał się dla Jer­ry­’e­go „Cult”, czy­li poprzed­ni sezon „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry”, jego chę­ci na się­gnie­cie po

Czytaj dalej