Sandboxy, brniemy przez piaski

Otwar­te świa­ty w grach video to jed­no­cze­śnie szan­sa na uni­kal­ne doświad­cze­nie, jak i ryzy­ko stwo­rze­nia „pia­skow­ni­cy”, w któ­rej gra­cze – z róż­nych powo­dów – nie będą chcie­li się bawić. W pierw­szym odcin­ku nowe­go sezo­nu Alche­mii Gier Misia­el i Sick poroz­ma­wia­ją o obu tych aspek­tach, roz­bie­ra­jąc na czę­ści pierw­sze roz­ma­ite otwar­te świa­ty ze star­szych i now­szych gier. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia odcinka!

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.