XX

W sto czter­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jerry, Mando i Szy­mas zapra­szają Was na rze­komo homo­sek­su­alny pod­cast poświę­cony rze­komo femi­ni­stycz­nej anto­lo­gii XX (2017). Czy dzieło wypusz­czone przez Magnet i XYZ Films jest warte Waszej uwagi? Jak spraw­dził się epi­zod na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Jacka Ket­chuma? Jak na jego tle wypa­dły pozo­stałe seg­menty? Dla­czego naj­czę­ściej poja­wia­ją­cym się sło­wem w audy­cji jest przy­miot­nik „nie­po­ko­jący”? Prze­ko­na­cie się o tym już za chwilę, odsłu­chu­jąc nowy Nawie­dzony Pod­cast.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.