Zwiadowcy Księga 11: Zaginione historie

Swe­go cza­su ponoć ostat­ni tom „Zwia­dow­ców” oraz pierw­szy zbiór opo­wia­dań wyda­ny w ramach serii. „Zagi­nio­ne histo­rie” rzu­ca­ją nie­co świa­tła na nie­opi­sa­ne dotąd przy­go­dy boha­te­rów. Co wyda­rzy­ło się po wyda­rze­niach opi­sa­nych w „Cesa­rzu Nihon-Ja”? Kim był Halt, zanim został zwia­dow­cą? W jakich oko­licz­no­ściach zgi­nął ojciec Wil­la? Skąd wzię­li się dodat­ko­wi goście na roman­tycz­nej kola­cji Gila­na i Jen­ny? Na te i inne pyta­nia odpo­wia­da­ją wła­śnie „Zagi­nio­ne histo­rie” – książ­ka, któ­ra powsta­ła na wyraź­ne życze­nie milio­nów fanów na całym świecie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.