Spider-Man 2099. Nie z tego czasu (tom 1)

Migu­el O’Hara utknął w roku 2014. Jako pra­cow­nik Alche­ma­xu naj­pierw pad­nie ofia­rą Likwi­da­to­ra z przy­szło­ści, a następ­nie wyru­szy do Trans­sa­ba­lu, by towa­rzy­szyć Tibe­riu­so­wi Stone’owi w sprze­da­ży Spi­der-Zabój­ców lokal­ne­mu wataż­ce.

Czy Spi­der-Man 2099 odnaj­dzie się w prze­szło­ści? Jak zakoń­czy się jego spo­tka­nie ze Scor­pio­nem? Co myśli­my o rysun­kach Sli­neya i Leonar­die­go? Jak album „Nie z tego cza­su” łączy się z nad­cho­dzą­cym „Spi­de­rver­sum”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.