XX

W sto czter­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Man­do i Szy­mas zapra­sza­ją Was na rze­ko­mo homo­sek­su­al­ny pod­cast poświę­co­ny rze­ko­mo femi­ni­stycz­nej anto­lo­gii XX (2017). Czy dzie­ło wypusz­czo­ne przez Magnet i XYZ Films jest war­te Waszej uwa­gi? Jak spraw­dził się epi­zod na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Jac­ka Ket­chu­ma? Jak na jego tle wypa­dły pozo­sta­łe seg­men­ty? Dla­cze­go naj­czę­ściej poja­wia­ją­cym się sło­wem w audy­cji jest przy­miot­nik „nie­po­ko­ją­cy”? Prze­ko­na­cie się o tym już za chwi­lę, odsłu­chu­jąc nowy Nawie­dzo­ny Podcast.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.