Maraton grozy III: Chłopiec i lalki podmienieni w kopalni

W dzie­więć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Bad Wolf i Szy­mas dys­ku­tują o Mara­to­nie grozy, który odbył się… 26. lutego 2016 r. w kinach Helios. Tym razem wyjąt­kowo nie wspo­mi­namy kino­wej Sodomy i Gomory, lecz od razu prze­cho­dzimy do omó­wie­nia czte­rech fil­mów, tj. The Boy, The Hal­low, Worry Dolls i Black­burn. Roz­ma­wiamy o nawie­dzo­nej lalce, mitycz­nych grzy­bach, czło­wieku pochodni i rodzin­nej wycieczce do opusz­czo­nej kopalni na Ala­sce. Podob­nie jak ostat­nim razem, Szy­mas umie­jęt­nie zaga­duje Bad Wolfa, Bad Wolf zarzuca Szy­ma­sowi sza­leń­stwo, a w tle biega Boogey.

UWAGA! Strefa spo­ile­rowa dot. filmu The Boy: 59:29 – 1:10:00

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...