Maraton grozy III: Chłopiec i lalki podmienieni w kopalni

W dzie­więć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Bad Wolf i Szy­mas dys­ku­tu­ją o Mara­to­nie gro­zy, któ­ry odbył się… 26. lute­go 2016 r. w kinach Helios. Tym razem wyjąt­ko­wo nie wspo­mi­na­my kino­wej Sodo­my i Gomo­ry, lecz od razu prze­cho­dzi­my do omó­wie­nia czte­rech fil­mów, tj. The Boy, The Hal­low, Wor­ry Dolls i Black­burn. Roz­ma­wia­my o nawie­dzo­nej lal­ce, mitycz­nych grzy­bach, czło­wie­ku pochod­ni i rodzin­nej wyciecz­ce do opusz­czo­nej kopal­ni na Ala­sce. Podob­nie jak ostat­nim razem, Szy­mas umie­jęt­nie zaga­du­je Bad Wol­fa, Bad Wolf zarzu­ca Szy­ma­so­wi sza­leń­stwo, a w tle bie­ga Boogey.

UWAGA! Stre­fa spo­ile­ro­wa dot. fil­mu The Boy: 59:29 – 1:10:00

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...