Czas podsumowań 2016 cz. 1

W sto dzie­więt­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas roz­po­czyna nie­wy­obra­żal­nie dłu­gie spra­woz­da­nie dot. sze­roko poję­tego hor­roru AD 2016. Po jakie książki warto się­gnąć? Które filmy wypada znać? Czy kon­wenty i teatry mogą zaofe­ro­wać coś fanom hor­roru? Gdzie można doświad­czyć grozy na wła­snej skó­rze? Które tek­sty kul­tury należy omi­jać sze­ro­kim łukiem? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie już dziś. Oraz w kolej­nych czę­ściach Czasu pod­su­mo­wań.

+ Pozy­tywne zasko­cze­nia. Pole­camy i chwa­limy
– Nega­tywne zasko­cze­nia. Odra­dzamy i kry­ty­ku­jemy

Bogu­sia Szew­czyk 7:34 – 26:25
+ Cisza (Hush)
+ Clo­ver­field Lane 10
+ Obec­ność 2
+ Nie oddy­chaj
+ The VVitch
+ Neon Demon
+ Cat Sick Blues
Splat!FilmFest – Hor­ror Film Festi­val
+ Nie ma wędrowca Woj­cie­cha Guni
+ Malo­wi­dło Grze­go­rza Gajka
- Wydaw­nic­two Vide­ograf
+ Oko­Lica Stra­chu
+ Groza w kul­tu­rze pol­skiej Sto­wa­rzy­sze­nia Bada­czy Popkul­tury i Edu­ka­cji Popkul­tu­ro­wej „Trick­ster”
+ Ostat­nia rodzina
+ Groza w lite­ra­tu­rze dzie­cię­cej Kata­rzyny Slany
+ Upiór w kame­rze. Zarys kul­tu­ro­wej histo­rii kina grozy Mag­da­leny Kamiń­skiej
+ Demo­no­lo­dzy. Ed i Lor­ra­ine War­ren Geralda Brittle’a

Seba­stian Soko­łow­ski 26:38 – 42:51
+ Polcon 2016
+ Nocny film Mari­shi Pessl
+ cykl Malo­wany czło­wiek Petera V. Bretta
+ Oko­Lica Stra­chu

Michał Rako­wicz 43:27 – 56:23
+ Dom z liści Marka Z. Danie­lew­skiego
+ Bura i szał Alek­san­dry Zie­liń­skiej
+ Nie ma wędrowca Woj­cie­cha Guni
+ Głowa pełna duchów Paula Trem­blaya
+ Mnich Mat­thew Gregory’ego Lewisa
+ Wypuść mnie Edwarda Lee
- Okładka Wypuść mnie Edwarda Lee
+ Oko­Lica Stra­chu
+ Wizyta
+ The VVitch
+ Obec­ność 2
+ Autop­sja Jane Doe
+ Nie oddy­chaj
+ Cykl Ostry pią­tek na kanale Cine­max
+ Kosz­mar (Der Nacht­mahr)

Agnieszka Bro­dzik 56:36 –1:06:41
+ Dom z liści Marka Z. Danie­lew­skiego
+ Pustki Andrew Micha­ela Hur­leya
+ Głowa pełna duchów Paula Trem­blaya
+ Nie ma wędrowca Woj­cie­cha Guni
- Splą­ta­nie Macieja Lewan­dow­skiego

Grze­gorz Gajek 1:07:13 – 01:53:02
+ Hor­ror w teatrze
+ Fran­ken­stein w reż. Bogu­sława Lindy (Teatr Syrena)
+ Fran­ken­stein z Bene­dic­tem Cum­ber­bat­chem (Natio­nal The­atre Live)
+ Nos­fe­ratu w reż. Grze­go­rza Jarzyny (Teatr Naro­dowy)
- Krwawa Jatka w reż. Łuka­sza Kosa (Teatr Na Woli)
+ Inte­rak­tywne ebo­oki
Love­craft Col­lec­tion® Vol. 1 Inte­rac­tive night­ma­res
+ iClas­sics Col­lec­tion (Poe, Dic­kens, Love­craft)
+ Hor­ror house w War­sza­wie
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Agnieszka Brodzik

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Sebastian Sokołowski

Sebastian Sokołowski

http://okiem-na-horror.blogspot.com/

W 2012 roku założył fanpage Okiem na Horror, następnie blog pod tym samym logo. Z tęsknoty za krwawymi okładkami stworzył fanpage Pokolenie Phantom Pressu. Działacz na rzecz promocji czytelnictwa, organizator spotkań z pisarzami min.: Wojciechem Chmielarzem, Katarzyną Bondą i Katarzyną Puzyńską, a także bloku literackiego na festiwalu Gryfcon. Promotor grozy, redaktor w polskagroza.pl (w 2015 r.) oraz współzałożyciel kwartalnika „Brama”. Pomysłodawca i redaktor naczelny w „OkoLicy Strachu”

Grzegorz Gajek

Grzegorz Gajek

https://gajekgreg.wordpress.com/

Urodzony 28 lipca A.D. 1987. Z wykształcenia kulturoznawca, z zamiłowania mitolog. Autor powieści „Szaleństwo przychodzi nocą”, „Ciemna strona księżyca” i „Malowidło”. Jego teksty ukazywały się w popularnych czasopismach (Fantastyka Wydanie Specjalne, SFFiH oraz Magazyn fantastyczny) i e-zinach (Esensja, Qfant), a także w różnych antologiach (m.in. „31.10. Wioska przeklętych”, „Księga wampirów”, „Вizarro Bazar”, „Zombiefilia”). Zagorzały fan Wielkiej Trójcy: Lema, Lovecrafta i Tolkiena oraz reprezentowanych przez nich gatunków fantastyki. Prywatnie fajczarz, muzykant od siedmiu boleści i amator gier bez prądu.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.