Niewidzialne oko – część 2

Kolej­ny tom z kul­to­wej serii Biblio­te­ka Gro­zy z wudaw­nic­twa C&T. Tym razem Sku­ra oma­wia opo­wia­da­nia fran­cu­skie­go duetu Émi­le Erck­mann (1822–1899) i Ale­xan­dre Cha­trian (1826–1890). Stwo­rzy­li oni spół­kę autor­ską, któ­ra zasły­nę­łą z wybor­nych opo­wia­dań grozy.


Dzi­siaj kolej­ne opo­wia­da­nia z tego tomu:

  • Trzy dusze (Les tro­is âmes)
  • Pająk (L’araignée-crabe)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.