Robale

W sześć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wita­ją Nowy Rok oraz recen­zu­jąRoba­le (2006) w reży­se­rii i ze sce­na­riu­szem Jame­sa Gun­na. Film, któ­ry podzie­lił kon­glo­me­rat. Czy jest on strasz­ny, śmiesz­ny czy żało­sny? Do cze­go nawią­zu­je? Czy oglą­da się go lepiej od Kla­nu? Czy dorów­nu­je pozio­mem Straż­ni­kom Galak­ty­ki? I wresz­cie… czy znisz­czy więź łączą­cą obu roz­mów­ców? Tego i wie­le wię­cej dowie­cie się już za chwilę…

UWAGA! Stre­fa spo­ile­ro­wa: 26:35 – 1:22:00

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.