Bal

W osiem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas podej­muje się zre­cen­zo­wa­nia  Balu, tj. por­tu­gal­skiego komiksu duetu Duarte i Afonso z 2012 roku. W związku z powyż­szym opo­wiada o Por­tu­ga­lii pod rzą­dami Sala­zara, o ówcze­snej taj­nej poli­cji oraz o zom­bie i egzor­cy­zmach.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.