Bal

W osiem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas podej­mu­je się zre­cen­zo­wa­nia  Balu, tj. por­tu­gal­skie­go komik­su duetu Duar­te i Afon­so z 2012 roku. W związ­ku z powyż­szym opo­wia­da o Por­tu­ga­lii pod rzą­da­mi Sala­za­ra, o ówcze­snej taj­nej poli­cji oraz o zom­bie i egzorcyzmach.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.