PGL Major Kraków 2017

W dniu dzi­siej­szym Szy­mas zabiera Was na Twit­cha, a pośred­nio do Kra­kowa na Tau­ron Arenę, gdzie jakiś czas temu odby­wał się jeden z dwóch naj­waż­niej­szych tur­nie­jów e-spor­to­wych w Coun­ter Strike: Glo­bal Offen­sive w tym roku. Jak wyglą­dają takie roz­grywki? Czy orga­ni­za­tor tego kon­kret­nego tur­nieju podo­łał wyzwa­niu? Jak rekla­mo­wano Kra­ków w ramach blo­ków rekla­mo­wych? Kto osta­tecz­nie zwy­cię­żył i zgar­nął ok. 2 000 000 zło­tych? O co cho­dzi z cro­uch jum­pem na bana­nie? Jak Dosia z Gam­bit Esports zasłu­żył sobie na spe­cjalny pla­kat na de_in­ferno? Czy ktoś pobił rekord dot. występu indy­wi­du­al­nego usta­no­wiony przez Col­dzerę? Posłu­chaj­cie.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.