Ksenia

W dzi­siej­szym odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu będzie­cie mogli posłu­chać opo­wia­da­nia Kse­nia czy­ta­ne­go przez Sku­rę. Tekst pocho­dzi z utwo­rów roz­pro­szo­nych Ste­fa­na Gra­bińk­sie­go, „Wichro­wa­tych linii” wydaw­nic­twa Agharta.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na CarpeNoctem.pl. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.