PGL Major Kraków 2017

W dniu dzi­siej­szym Szy­mas zabie­ra Was na Twit­cha, a pośred­nio do Kra­ko­wa na Tau­ron Are­nę, gdzie jakiś czas temu odby­wał się jeden z dwóch naj­waż­niej­szych tur­nie­jów e‑sportowych w Coun­ter Stri­ke: Glo­bal Offen­si­ve w tym roku. Jak wyglą­da­ją takie roz­gryw­ki? Czy orga­ni­za­tor tego kon­kret­ne­go tur­nie­ju podo­łał wyzwa­niu? Jak rekla­mo­wa­no Kra­ków w ramach blo­ków rekla­mo­wych? Kto osta­tecz­nie zwy­cię­żył i zgar­nął ok. 2 000 000 zło­tych? O co cho­dzi z cro­uch jum­pem na bana­nie? Jak Dosia z Gam­bit Esports zasłu­żył sobie na spe­cjal­ny pla­kat na de_inferno? Czy ktoś pobił rekord dot. wystę­pu indy­wi­du­al­ne­go usta­no­wio­ny przez Col­dze­rę? Posłuchajcie.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.