Harry Potter i Czara Ognia

Zapra­szamy na piąty pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czyli na recen­zję powie­ści Harry Pot­ter i Czara Ognia.

W tym roku w Szkole Magii i Cza­ro­dziej­stwa Hogwart roze­gra się Tur­niej Trój­ma­giczny, na który przy­będą ucznio­wie z Buł­ga­rii i Fran­cjii. Zgod­nie z pra­sta­rymi regu­łami w tur­nieju uczest­ni­czyć ma trzech uczniów – repre­zen­tan­tów każ­dej ze szkół, wybra­nych przez Czarę Ognia. W tajem­ni­czych i nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach wybra­nych zostaje czte­rech.
Co z tego wynik­nie dla Harry’ego, jego przy­ja­ciół i całego świata cza­ro­dzie­jów, dowie­cie się z lek­tury czwar­tego tomu przy­gód nasto­let­niego cza­ro­dzieja.

Spis tre­ści:

 • 00:01 – 29:08 – omó­wie­nie książki
 • 29:09 – 38:04 – strefa spo­ile­rowa
 • 38:05 – 44:43 – wpadki z planu
Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Man­dous

  Na mar­gi­ne­sie jak działa myślod­siew­nia? Czy jak zabie­rasz myśl z głowy to już jej nie masz? Czyli jak Dum­ble­dore wcho­dził z Har­rym do myśli to dla niego też było to pierw­sze doświad­cze­nie skoro te myśl wcze­śniej usu­nął? Zna­czy tutaj piję kon­kret­nie do pro­cesu Ber­tiego bo potem raczej oglą­dają myśli innych. Czy mozna pomy­śleć o jakimś wspo­mnie­niu, potem pomy­śleć o nim jesz­cze raz i usu­nąć te druga kopię? Dla­czego nazywa się to Myślod­siew­nia a nie Wspo­mnie­nio­od­siew­nia. Będąc w tej cza­rze nie widzi się myśli boha­tera tylko jego wspo­mnie­nia.

 • Man­dous

  Piotr Fron­czew­ski nagrywa wła­śnie „Czarę ognia” dla Audio­teki!!! <3
  https://www.facebook.com/audioteka/videos/1551262498246249/

  • Bogu­sia

   Czyli można skom­ple­to­wać całą kolek­cję w inter­pre­ta­cji Fron­czew­skiego <3 SUPER!!
   Kusiło mnie, żeby kupić te audio­bo­oki w pakie­cie…

   • Szy­mas

    TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK! 😀