Harry Potter i Czara Ognia

Zapra­szamy na pią­ty pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czy­li na recen­zję powie­ści Har­ry Pot­ter i Cza­ra Ognia.

W tym roku w Szko­le Magii i Cza­ro­dziej­stwa Hogwart roze­gra się Tur­niej Trój­ma­gicz­ny, na któ­ry przy­bę­dą ucznio­wie z Buł­ga­rii i Fran­cjii. Zgod­nie z pra­sta­ry­mi regu­ła­mi w tur­nie­ju uczest­ni­czyć ma trzech uczniów – repre­zen­tan­tów każ­dej ze szkół, wybra­nych przez Cza­rę Ognia. W tajem­ni­czych i nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach wybra­nych zosta­je czterech.
Co z tego wynik­nie dla Harry’ego, jego przy­ja­ciół i całe­go świa­ta cza­ro­dzie­jów, dowie­cie się z lek­tu­ry czwar­te­go tomu przy­gód nasto­let­nie­go czarodzieja.

Spis tre­ści:

 • 00:01 – 29:08 – omó­wie­nie książki
 • 29:09 – 38:04 – stre­fa spoilerowa
 • 38:05 – 44:43 – wpad­ki z planu
Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Man­do­us

  Na mar­gi­ne­sie jak dzia­ła myślod­siew­nia? Czy jak zabie­rasz myśl z gło­wy to już jej nie masz? Czy­li jak Dum­ble­do­re wcho­dził z Har­rym do myśli to dla nie­go też było to pierw­sze doświad­cze­nie sko­ro te myśl wcze­śniej usu­nął? Zna­czy tutaj piję kon­kret­nie do pro­ce­su Ber­tie­go bo potem raczej oglą­da­ją myśli innych. Czy mozna pomy­śleć o jakimś wspo­mnie­niu, potem pomy­śleć o nim jesz­cze raz i usu­nąć te dru­ga kopię? Dla­cze­go nazy­wa się to Myślod­siew­nia a nie Wspo­mnie­nio­od­siew­nia. Będąc w tej cza­rze nie widzi się myśli boha­te­ra tyl­ko jego wspomnienia.

 • Man­do­us

  Piotr Fron­czew­ski nagry­wa wła­śnie „Cza­rę ognia” dla Audio­te­ki!!! <3
  https://www.facebook.com/audioteka/videos/1551262498246249/

  • Bogu­sia

   Czy­li moż­na skom­ple­to­wać całą kolek­cję w inter­pre­ta­cji Fron­czew­skie­go <3 SUPER!!
   Kusi­ło mnie, żeby kupić te audio­bo­oki w pakiecie…

   • Szy­mas

    TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK! 😀

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607462 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996