Planetoids – odcinek 4

Czwar­ty odci­nek słu­cho­wi­ska nie przy­no­si może zbyt wie­le akcji, ale sta­no­wi krót­ką chwi­lę odde­chu po tym, co się dzia­ło w poprzed­nim. A ta chwi­la odde­chu będzie naszym boha­te­rom bar­dzo potrzeb­na, zwa­żyw­szy na to, co jesz­cze ich cze­ka… Zapra­sza­my do słuchania.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.