Godzilla

Szy­mas powra­ca po dłu­giej prze­rwie do Kom­bi­na­tu. I to w wiel­kim sty­lu, bo na grzbie­cie Kró­la Potwo­rów, w eskor­cie armii Sta­nów Zjed­no­czo­nych oraz gru­py nie­zrów­no­wa­żo­nych naukow­ców. A wszyst­ko to, by podzie­lić się z Wami opi­nią o „Godzil­li” w reży­se­rii Gare­tha Edward­sa i wyja­śnić, dla­cze­go w żad­nym wypad­ku nie nazwał­bym tego fil­mu „inte­li­gent­nym block­bu­ste­rem”. Zapra­szam do słuchania.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.