Kredziarz

Debiu­tanc­ką powieść C. J. Tudor, „Kre­dzia­rza”, wydaw­ca zapo­wia­dał jako lite­rac­kie wyda­rze­nie. Zain­try­go­wa­ni, posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, czy te pochwa­ły są zasłu­żo­ne. „Kre­dziarz” to bom­ba czy nie­wy­pał? Posłuchajcie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.