Wiadomości z Martwej Strefy – 059 – 03. 2016

W dwie­ście trzy­dzie­stym pierw­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z mar­ca 2016 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


0:00:00 – 0:00:48 – Wstęp


0:00:49 – 0:12:03 – Blok książkowo-komiksowy

Nowe wyda­nia kie­szon­ko­we, Mrocz­na Wie­ża: Przy­droż­ny zajazdIn Sun­li­ght or In Sha­dow: Sto­ries Inspi­red by the Pain­tings of Edward Hop­perHearts in Suspen­sion, Tales from the Dark­si­de (okład­ka #1, wariant okład­ko­wy #1, praw­do­po­dob­nie szkic okład­ki #2, pro­po­zy­cje okła­dek (01 | 02 | 03 | 04)


0:12:04 – 0:22:10 – Blok filmowy

22.11.63 (pierw­sze tra­ile­ry, trze­ci tra­iler, peł­ny tra­iler), 2. sezon DVD Pod kopu­łą, Tom Tay­lor jako Jake Chambers


0:22:11 – 0:25:00 Wstaw­ka Szymasa


0:26:52 – 0:32:14 – Ciekawostki

Lament para­no­ika w klu­bo­ka­wiar­ni Jaś i Mał­go­sia, Kar­pie na Pyrkonie


0:32:22 – 1:05:00 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Żarłoka


1:05:01 – 1:06:56 Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa

 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.