Metapodcast

W związ­ku z tym, iż Szy­mas mal­tre­tu­je Wasze uszy już od ponad pół roku, dwu­dzie­sty ósmy Nawie­dzo­ny Pod­cast stał się pod­ca­stem auto­te­ma­tycz­nym. Szy­mas zapra­sza w nim na małe Q&A,  a tak­że opo­wia­da krót­ko o prze­szło­ści, teraź­niej­szo­ści i przy­szło­ści NP, przy­wo­łu­je dziw­ną aneg­dot­kę z cza­sów wła­sne­go dzie­ciń­stwa i wymy­śla jesz­cze dziw­niej­sze sub­way­’e. Przed Wami metapodcast.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.