Wiadomości z Martwej Strefy – 032 – 12. 2013

W sto trzy­dzie­stym siód­mym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z grud­nia 2013 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:39 – Wstęp


01:40 – 19:59 – Blok książkowy

Pan Mer­ce­des (okład­ka US, okład­ka PL mięk­ka, okład­ka PL twar­da, dys­ku­sja na Face­bo­oku), Duże lite­ry (info, zdj 01, zdj 02, przy­kła­do­wa stro­na), Ste­phen King. Sprze­daw­ca stra­chu, Double Featu­re


20:22 – 25:20 – Blok komiksowy

Loc­ke & Key (okład­ka ostat­nie­go zeszy­tu, etui na wszyst­kie tomy, pra­ce kon­kur­so­we m.in. autor­stwa Mariu­sza Gandz­la)


25:39 – 29:24 Blok filmowy

Dobra­ne mał­żeń­stwo (twe­et Kin­ga)


29:25 – 30:56 – Zakończenie


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.