Jack Reacher tom 25: Zgodnie z planem

Wydaw­nic­two Alba­tros powra­ca z naj­now­szą odsło­ną cyklu o Jac­ku Reache­rze, a to ozna­cza rów­nież powrót Man­do do Kar­pio­we­go pod­ca­stu. Zapra­sza­my na omó­wie­nie “Zgod­nie z pla­nem” oraz opi­nię Man­do na temat prze­ka­za­nia przez Lee Chil­da serii o przy­cho­dach Reache­ra w ręce młod­sze­go brata. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.