Komiksowe losy Serenity

Świa­to­wid słusz­nie powie­dział kie­dyś, że nie moż­na zatrzy­mać sygna­łu. „Fire­fly” ska­so­wa­no, „Sere­ni­ty” nie odniósł finan­so­we­go suk­ce­su, a jed­nak Mal z przy­ja­ciół­mi kon­ty­nu­ują swo­ją podróż. Tym razem na kar­tach komik­sów. I o tym wła­śnie jest ten pod­cast – o komik­so­wych przy­go­dach zało­gi Sere­ni­ty wyda­nych w latach 2005–2013 przed wydaw­nic­two Dark Horse.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.