Wiadomości z Martwej Strefy – 028 – 08. 2013

W sto dwu­dzie­stym czwar­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z sierp­nia 2013 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:33 – Wstęp


01:34 – 22:40 – Blok książkowy

Dok­tor Sen (Dok­tor Sen, recen­zja w Dzi­kiej Ban­dzie, ilu­stra­cje Vin­cen­ta Chon­ga: 01 | 02 | 03),Joy­land w RMF, wzno­wie­nie Car­rie z fil­mo­wą okłd­ką, wzno­wie­nia Alba­tro­sa (Zie­lo­na mila, Ucie­ki­nier, Dziew­czy­na, któ­ra poko­cha­ła Toma Gor­do­na: twar­da okład­ka, mięk­ka okład­ka)


22:57 – 44:40 Blok filmowy

Lament para­no­ika (dru­gi teaser, zbiór­ka w Polak Potra­fi), Car­rie 1978 Blu-Ray SDCC, Mark Pavia (mate­riał z pla­nu Noc­ne­go zła, Drag), tra­iler Une­ar­thed & Untold: The Path to Pet Sema­ta­ry, Pokój 237 (DVD, Blu-Ray), Haven (tra­iler 4. sezo­nu, DVD z 3. sezo­nem, komiks After the Storm: okład­ka,str. 01, str. 02)


44:41 – 53:42 – Ciekawostki

Figur­ki Cre­ep­show: 01 | 02 | 03 | 04 | 05, figur­ki Pen­ny­wi­se: Pop Vinyl Movie, Myste­ry Mini Hor­ror Collection


53:43 – 54:19 – Zakończenie


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.