Wiadomości z Martwej Strefy – 067 – 11. 2016

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym dru­gim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z listo­pa­da 2016 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


0:00:00 – 0:03:03 – Wstęp
0:03:04 – 0:14:55 – Blok książkowo-komiksowy
Mrocz­na Wie­ża tom 10: Czło­wiek w czer­ni, Try­lo­gia detek­ty­wa Hod­ge­sa, Audio­bo­ok Prze­bu­dze­nia na CD, gru­dnio­wa Nowa Fan­ta­sty­ka, Stra­żak Joe Hil­la (opis)
0:14:56 – 0:16:45 – Blok filmowy
Obsa­da ekra­ni­za­cji 1922
0:17:04 – 0:21:50 Wstaw­ka Szymasa
0:21:51 – 0:26:31 – Ciekawostki
Ste­phen King o wybo­rach prezydenckich
0:26:32 – 0:42:38 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Żarłoka

Listo­pad w Kon­glo­me­ra­cie podcastowym

Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­sto­we paź­dzier­ni­ka: 30 podcastów
Man­do (12 pod­ca­stów), Jer­ry (10 pod­ca­stów), Szy­mas (9 pod­ca­stów), Sku­ra (5 podcastów)
0:42:39 – 0:53:43 Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poniżej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.