Rok pierwszy

Dzi­siej­szym odcin­kiem roz­po­czy­na­my mara­ton rocz­ni­co­wy, w któ­rym świę­tu­je­my pierw­sze uro­dzi­ny pod­ca­stu Radia SK oraz pierw­szą deka­dę ser­wi­su StephenKing.pl. Przez naj­bliż­sze 4 dni zapla­no­wa­łem 4 pod­ca­sty i każ­dy z nich będzie jakimś drob­nym eks­pe­ry­men­tem. Zaczy­na­my jed­nak od krót­kie­go pod­su­mo­wa­nia minio­ne­go roku, snu­cia pla­nów na przy­szłość, wie­lu podzię­ko­wań i spo­rej ilo­ści sen­ty­men­tal­ne­go nawijania.

Kin­g’s Blu­es, a.k.a. Kró­lew­ski Blues

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.