Podsumowanie roku 2022

W 539. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed mikro­fo­nem usie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski (StephenKing.pl) oraz Seba­stian „Burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl) aby na chłod­no pod­su­mo­wać wszyst­kie waż­ne kin­go­we wyda­rze­nia mają­ce miej­sce w zeszłym roku.

  • 0:01:40 – książ­ki „Magicz­ne piór­ko Gwen­dy” (osob­ny pod­cast), „Ostat­nia misja Gwen­dy” (osob­ny pod­cast) i „Baśnio­wa opo­wieść” (osob­ny pod­cast)
  • 0:15:22 – wysyp wzno­wień i audio­bo­oków – 9 wzno­wień i 9 audio­bo­oków w 2022 roku!
  • 0:21:41 – opo­wia­da­nia „Nie­bie­ski kom­pre­sor” i anto­lo­gia „Lśnie­nie w ciem­no­ści” (osob­ny pod­cast) oraz „Finn” i „Wil­lie the Weir­do” (osob­ny pod­cast)
  • 0:29:18 – książ­ki „Castle Rock Kit­chen”, „Cre­ep­show: From Script to Scre­am” i „Ste­phen King: A Com­ple­te Explo­ra­tion of his Work, Life, and Influences”
  • 0:36:09 – fil­my „Pod­pa­lacz­ka” (osob­ny pod­cast) i „Tele­fon pana Har­ri­ga­na” (osob­ny pod­cast)
  • 0:46:00 – festi­wal fil­mów ama­tor­skich „Ste­phen King Rules. Chap­ter 2” (osob­ne pod­ca­sty: dzień 1dzień 2 i dzień 3)
  • 0:52:16 – Joe Hill: audio­bo­ok „Upio­ry XX wie­ku”, komiks „Rain”, trze­ci sezon seria­lu „Loc­ke & Key” (osob­ny pod­cast), komiks „Loc­ke & Key: Zło­ty wiek” (osob­ny pod­cast), film „Czar­ny tele­fon” (osob­ny pod­cast)
  • 1:01:54 – kin­go­we pro­gno­zy na rok 2023
  • 1:17:40 – pod­su­mo­wa­nie roku 2022 – naj­lep­sze i najgorsze
  • 1:24:08 – pod­su­mo­wa­nie Radia SK 

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.