Komiks Mroczna Wieża. Rewolwerowiec

„Czło­wiek w czer­ni ucie­kał przez pustynię,
a rewol­we­ro­wiec podą­żał w ślad za nim”
14 tytu­łów, 11 tomów, 60 zeszy­tów, 1549 stron, 8 rysow­ni­ków, 2 sce­na­rzy­stów, 8 lat pra­cy, 6,5 roku histo­rii wydaw­ni­czej. 7 sierp­nia 2013 r. uka­zał się ostat­ni zeszyt komik­so­wej „Mrocz­nej Wie­ży”. W dzi­siej­szym odcin­ku wspo­mi­nam ten okres. Sze­rzej oma­wiam nato­miast dru­gi 30-zeszy­to­wy seg­ment komik­su, pt. „Rewol­we­ro­wiec”.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.