Przeklęte bądź dziecię

Spo­tka­li­śmy się w Kar­pio­wym pod­ca­ście w licz­niej­szym niż zwy­kle gro­nie, by wspól­nie pona­rze­kać na lek­tu­rę powie­ści “Prze­klę­te bądź, dzie­cię” Mor­ta Castle’a. Oprócz kar­pi­ko­wej trój­cy w posta­ci Agi, Paw­ła i Jer­ry­’e­go do nagra­nia dołą­czył Paweł Waś­kie­wicz. Przez bli­sko godzi­nę roz­kła­da­my książ­kę na czyn­ni­ki pierw­sze, a wytrwa­li zosta­ną nagro­dze­ni małą zagad­ką na koniec odcin­ka. W pro­gra­mie narze­ka­nie, maru­dze­nie, zawie­dzio­ne nadzie­je i wie­lo­krot­ne roz­cza­ro­wa­nia. Zapraszamy.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Paweł Waśkiewicz

http://pawelwaskiewicz.wordpress.com

Znany także jako Rogi z wideobloga Wysokie pRogi (pawelwaskiewicz.wordpress.com), na którym zajmuje się kulturą mniej i bardziej popularną. Zawodowo para się koordynacją tłumaczeń, a po godzinach wciąga fikcję jak wariat, szukając ukrytych arcydzieł – albo okazji, żeby się przyczepić.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.