Powrót klątwy

W czte­ry­sta czter­dzie­stym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją do wio­ski Che­nów na Taj­wa­nie, by spo­tkać Mat­kę Bud­dę i zaj­rzeć do tune­lu, do któ­re­go zaglą­dać nie wol­no. Jak bar­dzo inten­syw­nym prze­ży­ciem jest seans naj­now­sze­go fil­mu Kevi­na Ko? Czy „Powrót klą­twy” (2022) to przy­kład uda­ne­go found foota­ge? Dla­cze­go nie pole­ca­my tego fil­mu try­po­fo­bom? Kto z nas nie polu­bił się z żab­cia­mi? Czy chce­my wię­cej takiej gro­zy? Jaką funk­cję peł­ni man­tra z intro dzi­siej­szej audy­cji? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.