Gone Home

Gone Home to tytuł, któ­ry w mija­ją­cym roku wzbu­dził wie­le entu­zja­stycz­nych opi­nii. A co my sądzi­my o tej grze, któ­ra być może w ogó­le nie jest grą? Zapra­sza­my na ostat­ni w tym roku odci­nek pod­ca­stu Alche­mia Gier.

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Alche­mii Gier. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.