Filmy zimowe cz. 66: Szarada

W 66. odcin­ku Sku­ra roz­wią­zu­je sza­ra­dę z 1904 roku, aby wyja­śnić zasa­dy dzia­ła­nia sce­na­riu­sza kry­mi­na­łu akcji i pomy­łek. Audrey Hep­burn pozna­je Care­go Gran­ta na nar­tach w Alpach, a następ­nie w rytm muzy­ki Man­ci­ni szu­ka­ją skra­dzio­ne­go zło­ta. „Sza­ra­da” to coś dla fanów Jame­sa Bon­da i zimy! A sam film jest w USA w dome­nie publicz­nej i moż­na go w cało­ści obej­rzeć tutaj.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.